Thứ sáu, 19/8/2022
VnExpress hôm nay         Thứ bảy, 6/8/2022, 04:00 (GMT+7)

Nghịch lý viện dưỡng lão

Trong 10 năm, số người già tại Việt Nam tăng gấp rưỡi, hiện khoảng 4,3 triệu cụ sống neo đơn cần được chăm sóc nhưng viện dưỡng lão vẫn chưa phải sự lựa chọn với nhiều người.

Nguyễn Hằng - Hằng Hồ - Minh Hạnh

Chia sẻ thông tin, câu hỏi tại đây hoặc [email protected]
Điện thoại: 094 391 5018

xxfseo.com